หลายคนอาจคุ้นเคยกับการเติมลมยาง และสังเกตสภาพของดอกยางด้วยสายตา แต่อีกสิ่งที่ควรตรวจเช็กอย่างสม่ำเสมอคืออายุการใช้งานของยาง ซึ่งสามารถดูได้จากตัวเลขของ “ปียางรถยนต์” วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูปียางรถยนต์ง่าย ๆ ที่ช่วยให้ทราบว่ายางที่ใช้อยู่มีอายุกี่ปี และใกล้หมดอายุหรือยัง

ปกติยางรถยนต์มีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่?

อายุการใช้งานของยางรถยนต์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 4 – 5 ปี หรือเทียบเป็นระยะทาง  40,000 – 50,000 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้งานอย่างหนักหรือเก็บรักษาไม่ดี ก็อาจทำให้อายุการใช้งานของยางลดน้อยลง และเป็นสาเหตุให้ยางเสื่อมสภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีดูปียางรถยนต์หมดอายุ ดูยังไง ดูตรงไหน?

ยางรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป จะมีรหัสตัวเลข 4 ตัวปรากฏบนแก้มยาง โดยสังเกตได้จากการมองไปที่แก้มยางตามทิศของเข็มนาฬิกา ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะระบุวันที่ผลิตยางทำให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณอายุของยางได้ นอกจากการดูปียางจะช่วยให้ทราบอายุการใช้งานและประเมินสภาพยางเบื้องต้นได้แล้ว เรายังรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่บ่งบอกได้ว่ายางของคุณกำลังเสื่อมสภาพมาให้อีกด้วย

1. ดูปียางรถยนต์ จากเลขยาง พร้อมบอกความหมายแต่ละเลข

ตัวเลข 4 ตัวที่อยู่บนแก้มยางจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานสากล คือ (WWYY) เช่น 0324 โดยตัวเลข 2 ตัวแรกใช้บอกสัปดาห์ที่ผลิต ส่วนตัวเลข 2 ตัวหลังใช้บอกปีที่ผลิต (ค.ศ.) จากตัวอย่าง 0324 จึงแปลว่ายางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 3 ของปี 2024 ซึ่งเทียบได้กับเดือนมกราคมของปี 2024 เมื่อรู้วันที่ผลิตแล้วต้องการคำนวณว่ายางมีอายุการใช้งานอีกนานแค่ไหน สามารถดูปียางรถยนต์และนับต่อไปไม่เกิน 4 – 5 ปี ก็จะได้อายุการใช้งานโดยประมาณของยางเส้นนั้น   

2. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ดูได้ว่ายางรถยนต์เสื่อมสภาพ

ยางมีอาการปูดบวม

อาการบวมของยางเป็นสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งที่อาจทำให้ยางระเบิดขณะขับขี่ได้ หากพบว่าแก้มยางมีลักษณะปูดบวมจากการเสียดสีอย่างหนัก หรือการกระแทกกับหลุมหรือพื้นถนน ควรรีบนำรถไปตรวจเช็กสภาพ 

ดูจากความกระด้างของผิวยาง

เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งยางจะมีความแข็งมากขึ้น ขณะเดียวกันหากจอดรถไว้นานเกินไปโดยไม่ใช้งานก็อาจทำให้ยางกระด้างได้เช่นกัน วิธีตรวจสอบง่าย ๆ หากสังเกตพบรอยแตกลายงาบนผิวยาง นั่นหมายความว่ายางกำลังเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว 

ดูเนื้อยางตรงสะพานยาง

สะพานยาง คือ ปุ่มในร่องดอกยางที่ทำหน้าที่วัดระดับและบ่งบอกคุณภาพยาง ถ้าระดับเนื้อยางบริเวณสะพานยางสึกหรอจนอยู่ในแนวเดียวกับดอกยาง อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าควรเปลี่ยนยางใหม่ได้แล้ว

ดูลักษณะของดอกยาง

การสังเกตลักษณะดอกยางเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม หากพบว่าดอกยางมีลักษณะไม่เท่ากันจนผิดปกติ เกิดเป็นรอยบั้งลึก หรือเป็นก้อนที่ไม่เท่ากัน แสดงว่ายางกำลังเสื่อมสภาพและอาจทำให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ได้ 

การดูปียางรถยนต์ มีประโยชน์อย่างไร?

เพื่อเปรียบเทียบราคา

การซื้อยางควรพิจารณาหลายองค์ประกอบ ยางรุ่นเดียวกันอาจมีราคาต่างกันเพราะปีที่ผลิตต่างกัน การดูปียางจึงช่วยเปรียบเทียบความคุ้มค่าของยางกับราคาที่จะซื้อได้ง่ายขึ้น

เพื่อตรวจสอบสภาพยางรถยนต์

อายุการใช้งานของยางไม่ควรเกิน 5 ปี การดูปียางจึงช่วยคำนวณอายุการใช้งานและสภาพของยางรถยนต์ได้ หากดูปียางแล้วพบว่าเป็นยางที่ใกล้หมดอายุ สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าคุณภาพของยางอาจลดลงจนทำให้สภาพยางไม่ดีตามไปด้วย 

เพื่อจะได้เลือกยางให้เหมาะสม

ตัวเลขที่ระบุปียางช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกยางแบบไหนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น ถ้าต้องขับขี่ในระยะไกลเป็นประจำไม่ควรซื้อยางที่ใกล้หมดอายุ เพราะยางจะเสื่อมสภาพได้ง่ายจึงต้องเปลี่ยนยางใหม่ในระยะเวลาไม่นาน 

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

การดูปียางเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้คุณภาพของยางได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากยางที่ใกล้หมดอายุมักจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เช่น ยึดเกาะถนนได้น้อยลง มีความแข็งมากขึ้น เป็นต้น เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งควรสังเกตอาการสึกหรอต่าง ๆ ร่วมกับการดูปียางรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

เพื่อวางแผนการเปลี่ยนยาง

นอกจากปียางจะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบอายุของยางแล้ว ยังสามารถวางแผนการใช้งานในระยะสั้นและระยะยาวได้ด้วย ว่าต้องเปลี่ยนยางหรือบำรุงรักษาในช่วงไหน ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่สำหรับการซื้อยางใหม่ 

เมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนยางรถยนต์?

ดูที่ตัวบอกสภาพดอกยาง

โดยทั่วไปยางรถยนต์จะมีตัวบอกสภาพดอกยางอยู่บนผิวยาง หากพบว่าพื้นผิวของตัวบอกสภาพอยู่ระดับเดียวกับดอกยาง อาจเป็นสัญญาณว่าดอกยางเหลือน้อยเกินไป ควรรีบเปลี่ยนยางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ดูที่แก้มยาง หรือ ส่วนที่แยกออกจากกัน

ถ้าสังเกตเห็นบริเวณแก้มยางมีรอยแตกหรือฉีกออกจากกัน ควรรีบเปลี่ยนยางทันที เนื่องจากรอยดังกล่าวอาจขยายตัวและทำให้เกิดอันตรายได้

ดูความบวมของยาง

เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้วพบว่ายางบวมขึ้นจากปกติควรหยุดใช้งานและเปลี่ยนยางใหม่ เพราะความบวมของยางอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ 

ดูตำแหน่งการรั่วของยาง

แม้ยางที่ใช้อยู่จะยังไม่หมดอายุก็ควรหมั่นตรวจเช็กว่ามีรอยรั่วบริเวณผิวยางหรือไม่ หากมีการปะยางแล้วยังพบรอยรั่วอยู่ ควรเปลี่ยนยางใหม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ทำไมถึงควรให้ความสำคัญเรื่องการดูปียางรถยนต์?

การดูปียางรถยนต์ทำให้รู้ว่ายางมีอายุการใช้งานมากี่ปีแล้ว และสามารถคำนวณต่อไปได้ว่าอีกกี่ปียางจะหมดอายุ ปียางรถยนต์จึงช่วยให้ผู้ใช้งานประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ เมื่ออายุการใช้งานของยางเพิ่มขึ้นจึงควรเพิ่มความระมัดระวัง และความใส่ใจในการตรวจเช็กมากขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของยางรถยนต์คือ 5 ปี แต่ถ้ามีการใช้งานอย่างหนัก ควรสังเกตปัจจัยอื่น ๆ ที่บ่งชี้อาการสึกหรอของยางรถยนต์ร่วมกับการดูปียางด้วย  ไม่ว่าจะเป็นอาการบวม ลักษณะของดอกยาง รวมถึงความแข็งของยาง ดังนั้น อายุการใช้งานของยางรถยนต์จึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่เป็นอย่างมาก หากไม่ตรวจเช็กสภาพยางอย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ยางแตกหรือยางระเบิดได้
สำหรับเจ้าของรถนิสสันหากมีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์สามารถนำรถมาเช็กสภาพได้ที่ ศูนย์ซ่อมนิสสัน Nissan SMT ทุกสาขา เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจและสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย