กิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

“NISSAN 2022 GOLDEN WEEK”

พบกับกิจกรรม Nissan 2022 Golden Week วันที่ 7-13 มีนาคมที่โชว์รูม Nissan SMT พร้อมลุ้นรับทองคำรวม 70 รางวัล มูลค่ารวม 2,707,500 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและ/หรือซื้อรถในวันงาน และรับฟรีทันทีบัตรกำนัล (e-voucher) มูลค่า 200 บาท เมื่อทดลองขับ (สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะรุ่น Almera / Kicks / Terra / Navara)

กิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมทดลองขับ รับฟรี บัตรกำนัลอิเล็กโทรนิกส์ (e-Voucher) มูลค่า 200 บาท จำนวน 2,300 สิทธิ์ รวมมูลค่า 460,000 บาท

ทดลองขับรถนิสสันรุ่นใดก็ได้ที่โชว์รูม Nissan SMT ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 ( สงวนสิทธิ์เฉพาะรุ่นที่มีให้ทดลองขับในแต่ละโชว์รูม) และทำการสแกน QR-Code เพื่อทำแบบสอบถามหลังทดลองขับตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

รับบัตรกำนัล (e-Voucher) มูลค่า 200 บาท ภายใน 15 วันหลังบันทึกการทำแบบสอบถามหลังทดลองขับในระบบเรียบร้อย ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้

สงวนสิทธิ์แจกบัตรกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ทดลองขับจริง ทำแบบสอบถามหลังทดลองขับครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องเท่านั้น

สงวนสิทธิ์แจกบัตรกำนัลที่จำนวน 2,300 สิทธิ์ตลอดรายการ และของรางวัลมีจำนวนจำกัดในแต่ละโชว์รูม

กิจกรรมซื้อรถนิสสัน ลุ้นรับทองคำจำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 2,707,500 บาท

ลูกค้าที่จองและ / หรือซื้อรถยนต์นิสสันรุ่นใดก็ได้ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 และมีกำหนดออกรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถ 1 คัน

ลูกค้าผู้ซื้อรถในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet)  รวมถึงรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ของรางวัลตลอดกิจกรรมมีจำนวน 70 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,707,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 3 บาท มูลค่ารางวัลละ 85,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

 • รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 57,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

 • รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,500 บาท จำนวน 50 รางวัล
  รับฟรีทันทีบัตรกำนัล (e-voucher) มูลค่า 200 บาทเมื่อทดลองขับ (สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะรุ่น Almera / Kicks / Terra / Navara)

หมายเหตุ ของรางวัลเป็นทองคำแท่ง 96.5% ตามประกาศสมาคม้าทองคำ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาบาทละ 28,500 บาท

จับรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 เมษายน 2565

ข้อกำหนดของกิจกรรม

 • บริษัท จะทำการจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดลงบนกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาใช้ในการจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันและเวลาที่กำหนด ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 เวลา 13.00 น.

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ Website: Nissan.co.th , Facebook : Nissan Thailand 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้กรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน , ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม , สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดกิจกรรม

 • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

 • ใบอนุญาตเลขที่ 2/2565 ออกให้ ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การติดต่อรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากผู้จำหน่ายนิสสันที่ออกรถ เพื่อยืนสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรับรางวัลตามเงื่อนไขของการจัดกิจกรรม

 • เอกสารในการติดต่อรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , หลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และสำเนาสมุดทะเบียนรถ หรือเอกสารการซื้อรถอื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครอง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ออกรถภายใน 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ บริษัทฯจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

 • ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับราวัล ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ผู้บริการของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้ทุกประการ

 • พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ และ Nissan Call Center โทร. 02-401-9600 ในวันและเวลาทำการ 09.00-17.00 น.