ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

ข้อดีของการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนิสสัน

 • อะไหล่ไม่ต้องรอสั่งนาน
 • อะไหล่แท้แน่นอน 100% สั่งตรงจากโรงงาน
 • คุณภาพสีผ่านการรับรองจากนิสสัน มอเตอร์
 • ปัญหาเครื่องยนต์ ซ่อมจากผู้เชี่ยวชาญ วางใจได้
 • ศูนย์นิสสันงานซ่อมได้มาตรฐาน มีการรับประกันงานซ่อม
 • ช่างผ่านการฝึกอบรมจากทางนิสสัน มอเตอร์

นโยบายการรับประกัน

 • รับประกันการซ่อมสีนาน 1 ปี
 • รับประกันอะไหล่นาน 1 ปี หรือ 20,000 กม. (หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ข้อยกเว้นการรับประกันงานซ่อมสีและตัวถัง

 • ผลกระทบเนื่องจากการขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของนิสสัน
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกั
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธรุกิจ